BHP Bydgoszcz Aktualności Co to jest ryzyko zawodowe?

Co to jest ryzyko zawodowe?

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?
Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.
Należy pamiętać, że ocenę ryzyka będziemy przeprowadzać:

» przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
» po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
» w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
» w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Korzyści dla pracodawcy wynikające z wdrażania oceny ryzyka zawodowego:
» spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych
» świadomość pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające
» zamiast intuicji - świadome zarządzanie poziomem ryzyka
» uniknięcie dodatkowych kosztów i strat

Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego w zależności od rodzaju zagrożeń, czy specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać profesjonalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

 

« powrót do aktualności